Baltijos draugovė kviečia…

first-flyer-copy

Image | Posted on by | Leave a comment

Baltijos mokyklai suteikta akreditacija

Melburno Baltijos lituanistinė mokykla tapo vienintele akredituota lituanstine mokykla Viktorijos valstijoje! Vasario 1 d. mokyklai buvo suteikta Viktorijos Švietimo departamento (Department of Education and Training) akreditacija. Ši akreditacija galioja du metus. Akreditacija reiškia, jog esame pilnavertė lituanistinė mokykla, pasižyminti aukšta mokymo kokybe, atitinkančia Australijos vyriausybės reikalavimus.

Akreditacijai rengėmės du metus, nuo mokyklos įsteigimo. Dar 2015 m. mokykla surengė Australijos mokytojų seminarą, kuriame dalyvavo mokytojai iš Melburno ir Adelaidės, bei Viktorijos Švietimo skyriaus atstovė, kuri supažindino su mokymo programų, atitinkančių AUSVELS standartus, parengimo tvarka. Šį seminarą finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Šią mokymo programą įgyvendinome 2016 m. Džiaugiamės šiuo dideliu pasiekimu ir esame nuoširdžiai dėkingi visiems mūsų mokytojams už sunkų darbą per pastaruosius du metus.wordle.png

Posted in Akreditacija, Informacija tėvams, Naujienos, Uncategorized | Leave a comment

PIKNIKAS mokslo metu pradzia 2017 copy.jpg

Image | Posted on by | Leave a comment

Su šventėmis!

su sventemis.jpg

Image | Posted on by | Leave a comment

Kviečiame registruotis 2017 mokslo metams!

advert-registracija-copy

Daugiau informacijos ir registracijos formas rasite mūsų tinklapyje čia.

Į Koalų ratelį kviečiami vaikai nuo 2 iki 4 m. amžiaus.

Metų pradžios piknikas – sausio 22 d. KVIEČIAME VISUS!

Posted in Kvietimas, Naujienos, registracija, Uncategorized | Leave a comment

Praktikantų įspūdžiai…

Š.m. liepos-spalio mėnesiais Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje stažavosi praktikantė Rūtenė Vilkaitė. Rūtenė mokino Ąžuolų klasę. Pasiskaitykite Rūtenės įspūdžius….

2016 Mokyklėlė.jpg

Praktika Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje prabėgo labai greitai. Bet kartu per tą trumpą laiką įvyko labai daug. Tris mėnesius mokiau vaikus lietuvių kalbos, padėjau lietuvių dainų ir šokių pamokėlėse, prisidėjau prie pamokų planų kūrimo, organizavau renginius. Buvo be galo džiugu matyti, kad per šiuos tris mėnesius tikrai pasijuto vaikų kalbos mokėjimo pažanga.  Vaikai vis daugiau supranta lietuviškai, garsiau ir drąsiau dainuoja daineles, lietuviškai šnekasi tarpusavyje, vienas kitą skatina kalbėti lietuvių kalba. Net ir per tokį trumpą laikotarpį tikrai buvo galima pamatyti didelį skirtumą. Tai parodo, kad pamokėlės yra naudingos ir vaikai per jas daug išmoksta. Taip pat džiugu, kad mokykla nestovi vietoje, auga – mokytojai paruošė dokumentus mokyklos akreditacijai, mokyklėlėje atsirado tiek naujų mokinių, tiek mokytojų. Buvo įkurta net dar viena mokinių klasė. Tai parodo, kad lietuvių mokyklėlė yra svarbi lietuvių bendruomenės dalis. Galiausiai, džiugu, kad gyvendami taip toli nuo Lietuvos vaikai ruošiasi dalyvauti Melburne vyksiančioje lietuvių šokių ir dainų šventėje.  Buvo smagu matyti, kaip vaikai džiaugiasi gautais lietuvių tautiniais drabužiais, kaip mokosi dainelių ir vis tvirčiau atkartoja liaudies šokių žingsnelius. Tai parodo, kad lietuvybė svetur yra gerbtina ir puoselėtina kultūros vertybė.

Mano manymu, praktika lituanistinėje mokyklėlėje yra be galo svarbi ir naudinga. Pirmiausia, ji labai vertinga mokyklėlėje besimokantiems vaikams. Manau, kad labai svarbu, kad jauni žmonės atvažiuotų iš Lietuvos, bendrautų su vaikais, vestų pamokėles tam, kad vaikai matytų, kad lietuvių kalba gyva, o ne vien vadovėliuose, knygose ar senų žmonių vartojama kalba. Svarbu, kad lietuvių kalba vaikams taptų sava, vertinga, vaikai norėtų ją mokytis. O juk kiekviena gerai išmokta kalba yra didelis dvasinis turtas. Kalbos mokėjimas parodo asmens išprusimą, praplečia požiūrį, akiratį, nes mokomasi ne tik kalbos, bet ir kultūros, papročių, tradicijų. Antra, tokia praktika yra vertinga Lietuvai. Kadangi Lietuva yra maža šalis, todėl, mano manymu, labai svarbu skatinti kitose šalyse gyvenančių lietuvių tautiškumą, palaikyti ryšius su jais, raginti juos nepamiršti savo šaknų. Todėl lietuvių kalbos, kultūros paveldo, papročių, tradicijų skleidimas yra labai svarbus tam, kad lietuvybė būtų išlaikoma ir svetur. Galiausiai tarptautinė praktika yra labai naudinga jauniems žmonėms, kurie atvažiuoja iš Lietuvos. Tarptautinė praktika tiek be galo praplečia akiratį, tiek padeda įgyti naujų žinių bei įgūdžių, tiek dar labiau pamilti savo šalį. Manau, kad tokia patirtis yra labai svarbi kiekvienam studentui ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę tiek asmeniškai, tiek profesiškai augti ir tobulėti Melburno lituanistinėje mokykloje.

Rūtenė Vilkaitė, Baltijos mokyklos praktikantė, 2016 m.

Posted in klasės, mokytojai, Pamokėlės, praktikantai, studentai, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Susipažinkite su Živile…

Živilė prisistatymui.jpgSveiki!

Esu Živilė Miežytė. Studijuoju lietuvių filologiją Vilniaus Universitete, ketvirtame kurse. Domiuosi kalbos reiškiniu, o įdomiausios temos man – vaikų kalbos įgijimas, paveldėtoji kalba ir dvikalbystė. Besimokydama stengiuosi įgyti kuo įvairesnės patirties: penkis mėnesius studijavau Prahos Karolio Didžiojo Universitete (Čekija); mokiausi Utrechto Universiteto (Olandija) vasaros mokykloje apie kalbos sutrikimus; dalyvavau Grinvičo Universiteto (JK) dirbtuvėse apie dvikalbį mokymą.

Dvikalbystės reiškiniu domėjausi iš mokslinės perspektyvos, todėl darbas su dvikalbiais vaikais – įdomus ir laukiamas iššūkis. Tikiuosi, kad įgytos žinios, kūrybingumas ir entuziazmas padės rasti veiksmingų ir nenuobodžių kelių mokant gramatikos ir rašybos.

Laisvalaikiu piešiu, groju trimitu orkestre, esu dalyvavusi folkloro ansamblio veikloje, labai mėgstu tradicinius amatus – tradicinė kultūra mano akyse yra labai ryški, gyva ir esanti čia pat. Dalyvauju Vilniaus Universiteto žygeivių klubo veikloje, labai mėgstu aktyviai keliauti po Lietuvą, atrasti naujas vietas ir aplankyti įdomius žmones – taip išmokau pinti tradicines juostas, drožti šaukštus, verti šiaudinius sodus. Liaudies dainos man gražiausiai skamba vasaros vakarais prie laužo ar žygiuojant po Dzūkijos miškus, o ne iš kompaktinės plokštelės. Visu tuo norisi dalintis, stengtis sudominti ir vaikus, kad per kalbą, buvimą drauge susikurtume kiekvienas dalelę Lietuvos, gyvos ne tik iš vadovėlio.

Posted in mokytojai, Naujienos, Parama, praktikantai, studentai, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment