Nauji mokslo metai prasidėjo

 

Š.m. vasario 1 d. Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje įvyko registracijos diena. Sveikiname naujus vaikučius, prisijungusius prie augančio būrio ir džiaugiamės, kad šiais metais lituanistinėje mokykloje mokysis trys klasės. Po registracijos įvyko steigiamasis tėvų komiteto susirinkimas, kuriuo metu buvo patvirtinti mokyklos įstatai ir vidaus taisyklės, pasitarta dėl komiteto veiklos, bei išrinkta tėvų komiteto pirmininkė – p. Greta Docherty. Vaikučiams buvo išdalinti vadovėliai, pristatyti nauji mokytojai.

Norintys, bet nespėję užsiregistruoti dar gali tai padaryti, užpildę anketą (žr. čia) ir atsinešę ją į pamokėles vasario 8 d. (darželio ir vyresnių klasių vaikai) arba vasario 15 d. (norintys prisijungti prie Koalų ratelio).

Keletas akimirkų iš registracijos dienos:

registracijos diena

Remonto darbai. Vaikai sunkiai dirba:

Vaikai remontuoja

Kambarys pries ir po:
KAambarys pries ir po

 

This entry was posted in Mokyklos atidarymas, Naujienos, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s