Mokyklos atidarymo šventė

DSC_0452DSC_0441DSC_0411Š.m. vasario 15 d. oficialiai atidarėme mokyklėlę. Susirinko vaikučiai, tėveliai ir gausybė svečių. Prieš šventę mokytojos pravedė trumpą pamokėlę. Vaikai ramiai išklausė pamokėlę, nors labai nekantriai laukė šventės (ir didžiojo šventinio torto). Svečiams besirenkant dar spėjome parepetuoti keletą dainelių. Šventę atidarė mokyklos direktorė, su padėka visiems prisidėjusiems prie mokyklos steigimo, patalpų remonto darbų, pasiruošimo, mokytojams už pasišventimą vaikams. Ypatinga padėka buvo išreikšta kun. Juozui Deveikiui, be kurio paramos, globos ir pasitikėjimo mokyklos nebūtume galėję įsteigti.

Mokytojos pasveikino visus vaikučius – šiais metais turime net tris grupes, kurios dar ir pagausėjo atidarymo metu. Vyresnių vaikų grupei ir mažiesiems (naujoms Koaloms) mokytojos įteikė dovanėles. O darželinukams, buvusiems Koalų ratelio vaikučiams, kurie jau šiemet žengia per naują slenkstį, mokytojos įteikė kiekvienam po LR pirmoko pasą. Vaikučiai ilgai su pasididžiavimu vartė pasus, po to svečiams padainavo keletą dainelių: Du gaideliai ir Koalų ratelio pasisveikinimo dainelę.

DSC_0448Po bendrosios nuotraukos, sugiedojus Lietuvos himną, kun. Juozas ir mokyklos steigėjas Irmantas perkirpo simbolinę juostą. Kun. Juozas pašventino naująją mokyklą ir visi susibūrė prie durų apžiūrėti naujai įrengtas patalpas, kuriose laukė šventinis vaišių stalas.

Dėkojame visiems svečiams, atėjusiems į šventę ir mus taip gražiai palaikusiems. Tikimės, kad mūsų šiandiena juntama lietuviška dvasia įsižiebs ir neišblės ilgai, kad mūsų vaikai, esantys taip toli nuo Lietuvos, užaugs ją mylėdami, ir kad mokykla taps neatsiejama jų gyvenimo dalimi.

 

This entry was posted in Atidarymo šventė, Kvietimas, Mokyklos atidarymas, Naujienos and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s