Pristatome svečią iš Lietuvos

Norėtume supažindinti Jus su Ramune Mickevičiūte, atvykusia į mūsų mokyklą trims mėnesiams Švietimo ir mokslo ministerijos dėka. Ramunė praėjo LR ŠMM Švietimo mainų paramos programos konkursą stažuotis mūsų lituanistinėje mokykloje. Per šiuos tris mėnesius ji įvairiapusiškai dalyvaus mūsų mokyklos veikloje, dirbs su visų klasių vaikais, padės formalizuoti mokymo planus ir t.t. Ji yra pirmoji iš keturių studenčių, kurios viešės pas mus šiais ir ateinančiais metais.

RamuneRamunė Mickevičiūtė yra ketvirtakursė kūrybos komunikacijos studentė Vilniaus universitete, pagal dvišalę mainų sutartį pusmečiui atvykusi studijuoti į Melburno universitetą ir visakeriopai padėti Melburno Baltijos lituanistinės mokyklėlės veikloje. Ramunės mama – direktorės pavaduotoja ugdymo klausimais ir buvusi auklėtoja, ir ji dar būdama mokykloje leisdavo laiką užsiėmimuose su vaikais. Su vaikų problematika dar glaudžiau Ramunė susipažino atlikusi komunikacijos praktiką organizacijoje „UNICEF Lietuva“.

Ramunei tai jau ketvirta mainų programa – ji dvi vasaras praleido dirbdama Jungtinėse Amerikos valstijose bei semestrą mokydamasi Ispanijoje. Gyvendama užsienyje ji suprato, kad kai gyveni toli nuo Tėvynės, visada smagu sutikti ir pažinti žmones iš gimtojo krašto ir kad net gyvenant užsienyje galima išlaikyti lietuvišką tapatybę ar net sukelti pasididžiavimą visai tautai, todėl ji nori padėti naujai Australijos lietuvių kartai suprasti savo šaknis bei kalbėti lietuvių kalba.

This entry was posted in Lietuva, mokytojai, Naujienos, Parama, praktikantai, studentai, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s