Praktikantų įspūdžiai…

Š.m. liepos-spalio mėnesiais Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje stažavosi praktikantė Rūtenė Vilkaitė. Rūtenė mokino Ąžuolų klasę. Pasiskaitykite Rūtenės įspūdžius….

2016 Mokyklėlė.jpg

Praktika Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje prabėgo labai greitai. Bet kartu per tą trumpą laiką įvyko labai daug. Tris mėnesius mokiau vaikus lietuvių kalbos, padėjau lietuvių dainų ir šokių pamokėlėse, prisidėjau prie pamokų planų kūrimo, organizavau renginius. Buvo be galo džiugu matyti, kad per šiuos tris mėnesius tikrai pasijuto vaikų kalbos mokėjimo pažanga.  Vaikai vis daugiau supranta lietuviškai, garsiau ir drąsiau dainuoja daineles, lietuviškai šnekasi tarpusavyje, vienas kitą skatina kalbėti lietuvių kalba. Net ir per tokį trumpą laikotarpį tikrai buvo galima pamatyti didelį skirtumą. Tai parodo, kad pamokėlės yra naudingos ir vaikai per jas daug išmoksta. Taip pat džiugu, kad mokykla nestovi vietoje, auga – mokytojai paruošė dokumentus mokyklos akreditacijai, mokyklėlėje atsirado tiek naujų mokinių, tiek mokytojų. Buvo įkurta net dar viena mokinių klasė. Tai parodo, kad lietuvių mokyklėlė yra svarbi lietuvių bendruomenės dalis. Galiausiai, džiugu, kad gyvendami taip toli nuo Lietuvos vaikai ruošiasi dalyvauti Melburne vyksiančioje lietuvių šokių ir dainų šventėje.  Buvo smagu matyti, kaip vaikai džiaugiasi gautais lietuvių tautiniais drabužiais, kaip mokosi dainelių ir vis tvirčiau atkartoja liaudies šokių žingsnelius. Tai parodo, kad lietuvybė svetur yra gerbtina ir puoselėtina kultūros vertybė.

Mano manymu, praktika lituanistinėje mokyklėlėje yra be galo svarbi ir naudinga. Pirmiausia, ji labai vertinga mokyklėlėje besimokantiems vaikams. Manau, kad labai svarbu, kad jauni žmonės atvažiuotų iš Lietuvos, bendrautų su vaikais, vestų pamokėles tam, kad vaikai matytų, kad lietuvių kalba gyva, o ne vien vadovėliuose, knygose ar senų žmonių vartojama kalba. Svarbu, kad lietuvių kalba vaikams taptų sava, vertinga, vaikai norėtų ją mokytis. O juk kiekviena gerai išmokta kalba yra didelis dvasinis turtas. Kalbos mokėjimas parodo asmens išprusimą, praplečia požiūrį, akiratį, nes mokomasi ne tik kalbos, bet ir kultūros, papročių, tradicijų. Antra, tokia praktika yra vertinga Lietuvai. Kadangi Lietuva yra maža šalis, todėl, mano manymu, labai svarbu skatinti kitose šalyse gyvenančių lietuvių tautiškumą, palaikyti ryšius su jais, raginti juos nepamiršti savo šaknų. Todėl lietuvių kalbos, kultūros paveldo, papročių, tradicijų skleidimas yra labai svarbus tam, kad lietuvybė būtų išlaikoma ir svetur. Galiausiai tarptautinė praktika yra labai naudinga jauniems žmonėms, kurie atvažiuoja iš Lietuvos. Tarptautinė praktika tiek be galo praplečia akiratį, tiek padeda įgyti naujų žinių bei įgūdžių, tiek dar labiau pamilti savo šalį. Manau, kad tokia patirtis yra labai svarbi kiekvienam studentui ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę tiek asmeniškai, tiek profesiškai augti ir tobulėti Melburno lituanistinėje mokykloje.

Rūtenė Vilkaitė, Baltijos mokyklos praktikantė, 2016 m.

This entry was posted in klasės, mokytojai, Pamokėlės, praktikantai, studentai, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s