Baltijos mokyklai suteikta akreditacija

Melburno Baltijos lituanistinė mokykla tapo vienintele akredituota lituanstine mokykla Viktorijos valstijoje! Vasario 1 d. mokyklai buvo suteikta Viktorijos Švietimo departamento (Department of Education and Training) akreditacija. Ši akreditacija galioja du metus. Akreditacija reiškia, jog esame pilnavertė lituanistinė mokykla, pasižyminti aukšta mokymo kokybe, atitinkančia Australijos vyriausybės reikalavimus.

Akreditacijai rengėmės du metus, nuo mokyklos įsteigimo. Dar 2015 m. mokykla surengė Australijos mokytojų seminarą, kuriame dalyvavo mokytojai iš Melburno ir Adelaidės, bei Viktorijos Švietimo skyriaus atstovė, kuri supažindino su mokymo programų, atitinkančių AUSVELS standartus, parengimo tvarka. Šį seminarą finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Šią mokymo programą įgyvendinome 2016 m. Džiaugiamės šiuo dideliu pasiekimu ir esame nuoširdžiai dėkingi visiems mūsų mokytojams už sunkų darbą per pastaruosius du metus.wordle.png

This entry was posted in Akreditacija, Informacija tėvams, Naujienos, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s