Išskirtinė Muzikos Pamoka

Saulėtą spalio 21 d. dieną Melburno lituanistinėje mokykloje „Baltija“ apsilankė svečiai iš Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Akordeonistas Tadas Motiečius (Lietuva) ir dainininkė Aura Kižytė (JAV) padovanojo muzikos pamoką mūsų mokyklos mokiniams. Tadas pagrojo keletą ištraukų iš žymių operų, o Aura vaikams dovanojo lietuviškas dainas. Tadas ir Aura vaikus nustebino savo gebėjimas ir kartu su jais atliko dvi mokinių mėgstamas dainas „Mėlynas autobusiukas“ ir „Boružėlė septintaškė“. Vėliau abu atlikėjai išskubėjo į Melburno lietuvių klubą, kur su kitais kolegomis Melburno lietuviams Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga padovanojo koncertą „Šimtmečio takais“.

Kartu su svečiais mokykloje apsilankė ir JAV Lietuvių bendruomenės Švietimo Tarybos narė Laima Apanavičienė, kuri mokyklai padovanojo Čikagoje išleistus naujus vadovėlius lituanistinėms mokykloms „Aš pirmokas“ ir „Aš antrokas“. Vadovėliai parengti remiantis ilgamete darbo patirtimi JAV lituanistinėse mokyklose.

Dėkojame svečiams už dovanas!

This entry was posted in Svečiai. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s