Apie mus

Melburno Baltijos lituanistinė mokykla įsteigta 2014 m. rugsėjo 3 d. Mokyklos steigėjai – prof.dr. Audra Mockaitis, Irmantas Domarkas ir Teresa Rukšėnas.  Mokykla įkurta atsiradus poreikiui tęsti ikimokyklinukų ratelio lietuvišką auklėjimą. 2013 m. įsteigus pirmą lietuviškai kalbančių vaikų ratelį Melburne – Koalų ratelis, jau buvo vystoma idėja įkurti ir lituanistinę mokyklą, kurią galėtų lankyti ratelį peraugę vaikučiai. 2015 m. mokykloje debiutuos darželis ir pirma klasė.

Mokykla veikia pagal išeivijos lituanistinių mokyklų tradicijas ir remiasi JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos mokymo gairėmis. Vaikai mokosi ne tik lietuvių kalbos bet ir istorijos, literatūros, geografijos, bei lietuvių kultūros – tradicijų, liaudies meno, tautinių šokių ir lietuviškų dainų. Mokykla palaiko 1949 m. Lietuvių chartiją ir siekia išlaikyti lietuvių tautos gyvybę užsienyje.

Mūsų lituanistinė mokykla yra akredituota Viktorijos Švietimo Departamento (Department of Education and Training).

Mūsų tikslai:

  • Ugdyti jaunąją lietuvių kartą mokant lietuvių kilmės vaikus lietuvių kalbos, istorijos, literatūros, geografijos ir kultūros.
  • Išlaikyti lietuviškas tradicijas, dainų, šokių, tautosakos ir tautodailės pavidalais.
  • Puoselėti meilę tėvynei ir kalbos išlikimą jaunojoje kartoje.
  • Vesti visus užsiėmimus tik lietuvių kalba.

Pamokos vyksta sekmadieniais. Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų augančios lietuviškos bendruomenės.

Mokyklos direktorė dr. Audra Mockaitis


Mūsų rėmėjai


svietimo-ir-mokslos-ministerija

 

 

E.S.A.V. (Ethnic Schools Association of Victoria) narys

Australijos lietuvių fondas

Department of Education and Training

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s