Apie mus

Melburno Baltijos lituanistinė mokykla įsteigta 2014 m. rugsėjo 3 d. Mokykla įkurta atsiradus poreikiui tęsti ikimokyklinukų ratelio lietuvišką auklėjimą. 2013 m. įsteigus pirmą lietuviškai kalbančių vaikų ratelį Melburne – Koalų ratelis, jau buvo vystoma idėja įkurti ir lituanistinę mokyklą, kurią galėtų lankyti ratelį peraugę vaikučiai. 2015 m. mokykloje debiutavo darželis ir pirma klasė.

Mokykla veikia pagal išeivijos lituanistinių mokyklų tradicijas. Mokome ne tik lietuvių kalbos bet ir istorijos, literatūros, geografijos, bei lietuvių kultūros – tradicijų, liaudies meno, tautinių šokių ir lietuviškų dainų.

Vaikai mokosi pagal amžių bei lygį. Vedame pamokas laisvai kalbantiems vaikams bei vaikams, kurie silpniau kalba, arba kurių pirmoji kalba namuose nėra lietuvių. Vaikai mokosi pagal Lietuvos bei priderintą AUSVELS programas.

Mūsų lituanistinė mokykla yra akredituota Viktorijos Švietimo Departamento (Department of Education and Training).

Mūsų tikslai:

  • Ugdyti jaunąją lietuvių kartą mokant lietuvių kilmės vaikus lietuvių kalbos, istorijos, literatūros, geografijos ir kultūros.
  • Išlaikyti lietuviškas tradicijas, dainų, šokių, tautosakos ir tautodailės pavidalais.
  • Puoselėti meilę tėvynei ir kalbos išlikimą jaunojoje kartoje.

Pamokos vyksta sekmadieniais. Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų augančios lietuviškos bendruomenės.

Melbourne Lithuanian School “Baltija” is a Lithuanian language community school for children from pre-school to Year 8. The school was established having felt a need for educating our newest generation of children in Lithuanian language and culture. In January, 2013, a Lithuanian language playgroup, Koalų ratelis, was established with the intent of continuing children’s education when they become of school age. In 2015 our school debuted with Lithuanian language kindergarten and first grade classes. In 2016 we have grown to accommodate four classes, including a mixed-ages class for non-native speakers. We will continue to grow and tailor our curriculum as the need arises to accommodate the needs of our Lithuanian community.

Mokyklos direktorius Irmantas Domarkas


Mūsų rėmėjai


svietimo-ir-mokslos-ministerija

E.S.A.V. (Ethnic Schools Association of Victoria) narys

Australijos lietuvių fondas

Department of Education and Training

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s