Būreliai

Mūsų būrelių užsiėmimai vyksta kiekvieną savaitę nuo 12 iki 12.45 val.

Būrelių metu mokinamės apie įvairius dalykus, gilinamės į Lietuvos papročius,tradicijas, istoriją, geografiją, laviname savo lietuvių kalbos įgūdžius smagiai bendraudami ir dirbdami. Būrelių metu mokykloje vyksta įvairios šventės: pvz., Kaziuko mugė, Velykų, tėvo diena.  Taip pat ruošiamės įvairioms bendruomenės šventėms, kaip vasario 16-osios, šeimos šventei ir pan.

Šiais metais vaikai turės progą lankyti struktūrizuotus būrelius. Laikraštėlio būrelio metu, mokiniai kurs mokyklos metų laikraštėlį: rašys, fotografuos, pieš, planuos, organizuos ir spausdins.

Mokykloje taip pat įsteigtas skautų būrelis. Baltijos draugovė apima jaunesniųjų skautų ir skaučių būrelius (skiltis). Prisijungti gali visi vaikai iki 10-ies metų, norintys pasirengti skautų įžodžiui, dalyvauti stovykloje, bei vykdyti jaunesniųjų skautų patyrimo programą.

Skautų vadovės/draugininkės vyr.sk.Audra Mockaitis ir vyr.sk.Danielle Brown parengs vaikus, kartu su savanoriais (prityrusiomis skautėmis).

Skautų kalendorius:

  • Balandis 30 d
  • Gegužė 14, 28 d.
  • Liepa 23 d.
  • Rugpjūtis 6, 20 d.
  • Rugsėjis 3, 17 d.
  • Spalis 15, 29 d.
  • Lapkritis 12, 26 d.

Ar galima prisijungti prie skautų, jeigu nelankote Baltijos mokyklos? Taip. Ir tai nieko nekainuoja.