Klasės

Mūsų mokyklėlė dar jauna ir augame kartu su vaikais. Kviečiame prisijungti prie mūsų augančios bendruomenės. Visi vaikai nuo 4 m. amžiaus gali lankyti kassavaitinę lituanistinę mokyklą.  Taip pat nuo 2012 m. veikia Melburno Koalų ratelis, skirtas ikimokyklinukams (nuo 2 iki 4 metukų). Koalų ratelis tai neformalus būrelis, kuris renkasi kas antrą savaitę ir yra vedamas pačių tėvų.

Vaikai mokosi pagal amžių bei lygį. Vedame pamokas laisvai kalbantiems vaikams bei vaikams, kurie silpniau kalba, arba kurių pirmoji kalba namuose nėra lietuvių. Vaikai mokosi pagal Lietuvos bei priderintą AUSVELS programas.

Mūsų klasės:

  • Eglutės. Darželio grupė. Ją lanko visi 4-5 m. vaikai. Eglučių grupę baigiantys yra toliau skirstomi į Berželių arba Klevų grupes. [AUSVELS – Foundation.]
  • Beržėliai. Vaikai nuo 5 arba 6 m., kurie jau moka skaityti, tačiau, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių. [AUSVELS – levels 1-2.]
  • Klevai. Vaikai nuo 5/6 iki 8 m., kurie jau moka skaityti ir kurių gimtoji kalba yra lietuvių/ laisvai kalbantys. [AUSVELS – levels 3-4.]
  • Ąžuolai. Vaikai nuo 9 m., kurie jau laisvai skaito lietuviškai. [AUSVELS – levels 5-6]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s