Vadovėliai

9789986342137  Kalba mane augina thumbnail_1_58744834

Vadovėliai “Labas”, “Kalba mane augina”, “Mano ir tavo šalis Lietuva”, “Laiškai iš Lietuvos”, bei kiti ŠMM Švietimo aprūpinimo skyriaus išleisti vadovėliai bus taikomi visoms klasėms pagal poreikį. Šie vadovėliai yra specialiai sudaryti, atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų dvikalbę aplinką ir poreikius. Daugiau apie šiuos vadovėlius galite pasiskaityti paspaudus čia.

Ištrauka iš vadovėlių aprašo: „Kalba mane augina“ – tai viena iš pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos mokymo priemonių, padedanti mokiniui žaisminga, patrauklia forma ir aktualiu turiniu, praktiškai ugdyti (is) lietuvių kalbos gebėjimus. Nors ši dviejų dalių (I–II ir III–IV klasėms) priemonė rengta orientuojantis į mokinių iš dvikalbės ir daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji” (nuoroda).

PUPA. Klevų ir Ąžuolų klasių vaikai mokysis iš Pupos vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių. Daugiau informacijos apie šiuos vadovėlius galima rasti čia.