Praktikantai

logoNuo 2015 m. Švietimo mainų paramos fondas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse.

Mūsų mokyklą jau aplankė studentai praktikantai iš Lietuvos. Kviečiame studentus teikti paraiškas. Jie yra mielai laukiami Melburno Baltijos lituanistinėje mokykloje.

Informacija apie konkursą galite rasti paspaudus čia.

Studentai, kurie jau sėkmingai atliko praktiką pas mus:

2015 m. Ramunė Mickevičiūtė, VU

2016 m. Indrė Janavičiūtė, MRU, Gabija Gerulaitytė, VU, Ingrida Viluckytė, LEU, Rūtenė Vilkaitė, VU, Živilė Miežytė, VU

2017 m. Vitalija Radzevičiūtė, VU

Informacija praktikantams:

  • Studentai gali atvykti į Australiją stažuotis ne ilgiau kaip tris mėnesius su turistine viza.
  • Studentai turės savarankiškai susirasti nakvynę (vidutinė kambario nuomos kaina savaitei yra nuo 150 iki 200 AUD), tačiau padėsime, jeigu galėsime.
  • Mokslo metai Australijoje prasideda vasario mėn., todėl priimsime praktikantus ir per Lietuvos vasaros atostogas (mums tai yra žiemos semestras).
  • Praktikantas/-ė dirbs mokykloje tris mėnesius, praves mažamečių vaikų (darželinukų bei pradinių klasių) pamokas, mokins lietuvių kalbos, etnografijos, istorijos, parengs mokymo programas mažamečių klasėms bei vyresniųjų grupėms, rašys ataskaitas, vertins vaikų pasiekimus ir bendraus su tėvais. Turintys patirties darbe su nekalbančiais galės, esant poreikiui, dirbti su angliakalbiais vaikais, mokys juos lietuvių kalbos. Turintys kūrybinių gebėjimų gales parengti vaikams švenčių programas. Tikimės, jos praktikantas/-ė parengs nuoseklų pamokų planą įvairioms mokinių grupėms pagal mokinių gebėjimus. Pamokos vyksta sekmadieniais, tačiau tikimės, jog praktikantai rengs planus ir ruošis pamokoms ne pamokų metu, t.y., savaitės dienomis.