Apie seminarą

Š.m. liepos 25-26 dienomis Melburno Baltijos lituanistinė mokykla surengė ŠMM finansuojamą seminarą Australijos lituanistinių mokyklų mokytojams. Tai buvo dviejų dienų seminaras, kurio tikslas – susipažinti ir suburti lituanistinių mokyklų mokytojus į bendrą veiklą, ieškant galimybių bendradarbiavimui ir glaudesnių ryšių palaikymui. Seminaras vyko visą dieną šeštadienį, o sekmadienį visi mokytojai sudalyvavo Melburno mokyklos dienoje. Seminaras baigėsi sekmadienio popietę.

Dalyviai atvyko iš Melburno ir Adelaidės. Seminarą atidarė Audra Mockaitis, po to sekė mokyklų pristatymai. Ryte atvyko svečias iš Viktorijos Švietimo Ministerijos, p. Maria Dikaiou, kuri rūpinasi neformaliųjų ir formaliųjų mokyklų mokymo planų (curricula) ruošimu ir atestavimu. Ji pusantros valandos pakalbėjo apie etninių mokyklų veiklos planų suderinimą su vyriausybinėmis nuostatomis/gairėmis, siekiant mokyklų akreditacijos. O akreditacija Viktorijos valstijoje leistų mokykloms labiau įsitvirtinti, gauti kiekvienam vaikui valstybines subsidijas bei dalyvauti konkursuose dėl finansvimo iš vyriausybės biudžeto lėšų.  P.Maria pravedė trumpą užsiėmimą, kuriuo buvome verčiami sukonkrezuoti savo mokymo metodus derinant juos prie valstybinių standartų. Ji taip pat mums pateikė naudingų nuorodų, kuriomis remiantis galėsime parengti akreditacijai reikalingus dokumentus. Šis pranešimas buvo visapusiškai naudingas iš praktinės pusės visiems dalyviams.

Po pietų tęsėme seminarą dalyvių pranešimais. Apie pusę mūsų mokytojų yra sudalyvavę ŠMM rengiamuose seminaruose Lietuvoje, tad buvo įdomu ir naudinga išgirsti jų įspūdžius iš šių seminarų, pvz., su kokiais iššūkiais susiduria kitos užsienyje veikiančios mokyklos, kaip sprendžiamos problemos. Tačiau buvo kalbama ne vien apie problemas – dalyviai pasidalino naudingais patarimais iš šių seminarų, nuorodomis, bei medžiaga. Bendras įspūdis toks, kad šie seminarai buvo naudingi mūsų mokytojams, ir būtų vertinga jiems ir ateityje panašiuose seminaruose dalyvauti. Tai – labai geras paskatinimas mokytojams, kurie kas savaitgalį dirba savanorystės pagrindais, tęsti darbus ir išlaikyti entuziazmą.

Po to dalyviai skaitė pranešimus. Irmantas Domarkas pakalbėjo apie dvikalbystės ypatumus/sunkumus Australijoje, kas, mūsų manymu, buvo aktuali tema visiems dalyviams. Ramūnė Širvinskienė iš Adelaidės pakalbėjo apie tai kaip efektyviai planuoti pamokas nekalbantiems lietuviškai vaikams. Nekalbantieji vaikai geriau įsimena ne klausydami ar skaitydami, o darydami, pvz., žaidžiant, bandant. Ramūnė pasidalino pavyzdžiais, pamokų eigos scenarijais.  Rebecca Bagušauskas Adelaidėje mokina darželinukus. Ji pati ne lietuvė, tačiau mokosi kalbos kartu su vaikais. Rebecca pasidalino su mumis Adelaidės mokyklos nuotraukomis – dalyviai stebėjosi, jog Adelaidėje tikrai geros patalpos, medžiagos ir priemonių yra daug,  ir aplinka puikiai sutvarkyta. Laura Buividienė, Melburno darželio mokytoja toliau pasidalino teigiama patirtimi naudojantis Opa-Pa ikimokyklinukų vadovėliais darželio grupėje. Iš tiesų šie vadoveliai mums pasiteisino – naudojamės plakatais, dalijamąja medžiaga, mokytojų vadovėliais.  Visiems mokytojams patiko šie vadovėliai ir plakatai. Įvyko diskusijos apie tai kaip galima įvairiems tikslams juos (pvz., plakatus) panaudoti.

Sekmadienį dalyviai visi apsilankė Melburno mokykloje, stebėjo pamokėles, padėjo pravesti užsiėmimus.

Seminaro metu įvyko daug diskusijų. Aptarėme iššūkius, kurie šiek tiek skiriasi mūsų mokykloms, tačiau bus galima mums, dirbant kartu, ir dalijantis patirtimi, pasistengti juos išspręsti. Taip pat pakalbėjome apie bendradarbiavimo galimybes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s